Bečejsko udruženje mladih – BUM

obumu

Bečejsko udruženje mladih – BUM odgovara na probleme i potrebe mladih sa teritorije opštine Bečej kroz organizaciju različitih aktivnosti edukativnog, ekološkog, kulturnog, sportskog, humanitarnog i antikorupcijskog karaktera, promociju vrednosti građanskog društva, podizanje nivoa građanskog aktivizma i unapređenje ljudskih prava i sloboda. BUM je upisan u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza pod brojem 451, kao udruženje mladih. BUM je osnovan januara 2010. godine i danas broji preko 180 članova uzrasta između 15 i 30 godina.

Ciljevi udruženja: Bečejsko udruženje mladih je dobrovoljno nepolitičko, neprofitno, udruženje građana, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblastima izgradnje građanskog društva, omladinskog rada, omladinske politike, formalnog i neformalnog obrazovanja, informisanja, zdravlja, zdravih stilova života, ljudske bezbednosti, borbe protiv korupcije, promocije sporta i sporta za sve, aktivizma, volonterizma, inkluzije marginalizovanih grupa, ravnopravnosti polova, međunarodne saradnje, razvoja preduzetništva i zapošljivosti mladih, mobilnosti, očuvanja kulturnog nasleđa, održivog razvoja i zaštite životne sredine, sa posebnim osvrtom na mlade.

Vizija udruženja: Proaktivno društvo koje odlikuje uređen sistem i kvalitetan život mladih Republike Srbije.

Misija udruženja: Poboljšanje kvaliteta života građana/ki na teritoriji Republike Srbije putem društvenog odgovornog delovanja kroz aktivizam, volonterizam, neformalno obrazovanje, informisanje, ekološke, sportske i kulturne aktivnosti.

Mreže: BUM je član Koalicije za nadzor javnih finansija, član međunarodne mreže „FLARE21“, član Nacionalne asocijacije „NAPOR“, KOMS. BUM je jedan od osnivača saveza udruženja „Mladi rade“ koji se bavi zapošljivošću mladih.

Nacionalna priznanja: Za šest godina rada, BUM je nagrađen sa pet nacionalnih priznanja – „Hvale vredan NAPOR“ za postignut visok kvalitet u omladinskom radu koje dodeljuje Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada, za 2011. godinu, nagradom „Mladgrad 2012“ i „Mladgrad 2013“ za doprinos unapređenju saradnje između lokalne samouprave i mladih koju dodeljuju Građanske inicijative u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta i Ministarstvom regionalnog razvoja i lokalne samouprave. BUM je takođe nagrađen priznanjem „Hvale vredan NAPOR“ za ulaganje u osiguranje kvaliteta omladinskog rada za 2014. godinu i priznanje za doprinos razvoju sporta u AP Vojvodini koje dodeljuje Savez sport za sve Vojvodine.

Bečejsko udruženje mladih je među prvih 30 organizacija u Srbiji koje su prošle akreditaciju standarda primene programa omladinskog rada od strane akreditatora Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada. Statut nam je usklađen sa svim relevantnim Zakonima u Republici Srbiji.

Informisanje mladih: BUM je 2012. godine registrovao javno glasilo “MojBečej – Bečejske opštine iz ugla građana”, internet portal koji samostalno uređuju mladi. Portal je za tri godine rada postao najčitanjije javno glasilo na teritoriji bečejskih opština sa preko 40 000 poseta mesečno.