BUM mobiliše građane da se uključe u monitoring kampanje

0
127

Finansiranje političkih aktivnosti je konstantno u fokusu medija, stručne i šire javnosti, a tokovi novca, izvori finansiranja, trošenje budžetskih sredstava u kampanji iz godine u godinu intrigiraju javnost.

Kontrolu finansiranja političkih aktivnosti u skladu sa Zakonom sprovodi Agencija za borbu protiv korupcije, koja za potrebe monitoringa angažuje i terenske posmatrače kako bi ukrštanjem informacija kontrola prihoda i rashoda bila efikasnija.

Zbog različitih povreda ovog zakona Agencija je do sada podnela oko 600 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, dok je po podnetim zahtevima prekršajni sud doneo je 130 presuda.

Za predstojeće izbore Agencija je predvidela angažman za 95 terenskih posmatrača za teritoriju Republike Srbije, te smo proaktivno mobilisali civilni sektor za nadzor političkih aktivnosti političkih subjekata u toku izborne kampanje kroz 30 partnerskih organizacija i dve nacionalne mreže Koaliciju za nadzor javnih finansija i NAPOR.

Ovim putem pozivamo građane da se uključe i svojim doprinosom postanu deo nacionalne građanske kontrole finansiranja političkih aktivnosti.

Za ove potrebe po metodologiji Koalicije za nadzor javnih finansija smo razvili jedinstvenu android aplikaciju „Posmatrač Izbora“ koja se preuzima besplatno sa „Google Store-a“ i omogućava svakom građaninu da na jednostavan način kontroliše sve što rade stranke i političari u njihovom okruženju.

Pokretanjem aplikacije građani biraju vrstu aktivnosti političkog subjekta koju su opazili na terenu, aktiviraju GPS na telefonu kako bi odredili tačnu lokaciju i pokreću foto aparat ili kameru u zavisnosti od situacije i anonimno šalju sve te informacije na naš server.

Nakon obrade informacija sve pristigle fotografije sa opisima se objavljuju po mestu zapažanja na mapi Republike Srbije i dostupni su na internet portalu posmatrac-izbora.rs

Sve uočene nepravilnosti će se automatski prosleđivati nadležnim organima, a svi multimedijalni sadržaji će biti ustupljeni Agenciji za borbu protiv korupcije radi dalje kontrole prihoda i rashoda političkih subjekata.

PODELI

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here