Politika privatnosti

info-grafik-posmatrac-izbora-logoi

BUM putem aplikacije “Posmatrač Izbora” ne prikuplja lične podatke!

Integritet podataka

BUM će koristiti pristigle multimedijalne sadržaje samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni u skladu sa važečim zakonima ili propisima.

Ustupanje prava

Upotrebom aplikacije i slanjem fotografija korisnik ustupa imovinska prava na autorsko delo bez naknade i ovlašćuje BUM da primljene fotografije objavljuje i po potrebi dalje ustupa nadležnim organima i institucijama.

BUM poštuje privatnost svojih korisnika i posetioca sajta.

Podatke ostavljene prilikom slanja komentara, BUM neće davati na uvid trećem licu.