Posmatrač Izbora

posmatrac izbora

 • Da li tokom izborne kampanje primećujete veliki broj različitih promotivnih aktivnosti političkih subjekata?
 • Da li uočavate veliki broj promotivnih bilborda sa izbornim porukama?
 • Da li je vaš komšiluk oblepljen stranačkim plakatima?
 • Da li vam aktivisti dele flajere, brošure, majice, upaljače i slične materijale?
 • Da li politički subjekti organizuju mitinge i konvencije u vašem mestu?
 • Da li zapažate organizovani prevoz koji dovozi stranačke simpatizere na skupove?
 • Da li se na tim skupovima koriste bine, razglasi, video bimovi, specijalni efekti?
 • Da li ih posećuju i funkcioneri?
 • Koriste li službena vozila?
 • Da li politički subjekti organizuju lekarske preglede i humanitarne aktivnosti?
 • Da li se u vašem kraju realizuje negativna ili prikrivena kampanja?
 • Koliko uopšte i koštaju izborne kampanje političkih subjekata???

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti uređuje izvore i način finansiranja, evidenciju i kontrolu finansiranja političkih aktivnosti stranaka, koalicija i grupa građana. Zakon takođe propisuje da se sve političke aktivnosti u kampanji moraju plaćati sa posebnog računa političkih subjekata.

„Posmatrač izbora“ je servis koji vam omogućava da se aktivno uključite u monitoring političkih subjekata. Nakon što preuzmete aplikaciju sa Google store-a moći ćete prilikom opažanja političkih aktivnosti iste i da fotografišete, označite lokaciju, opišete i da nam pošaljete, a mi ćemo ih objaviti na jedinstvenoj mapi Srbije i po potrebi proslediti nadležnim organima.

Ovakav vid nadzora ima dvostruki značaj. Sve zabeležene aktivnosti političkih subjekata u toku kampanja mogu se upotrebiti u postupku kontrole troškova i uporediti sa izveštajima o troškovima izbornih kampanja koji su zakonska obaveza. Sa druge strane monitoring ima i preventivnu ulogu jer politički subjekti ne znaju koje su sve njihove aktivnosti zabeležene, što ih dodatno motiviše da vode računa o tačnosti izveštavanja o troškovima izbornih kampanja.

info-grafik-posmatrac-drugi