Pravila oglašavanja u izbornoj kampanji i neke dileme

0
102

Iako u Srbiji postoje pravila za predstavljanje i oglašavanje učesnika na izborima tokom izborne kampanje, ona nisu dovoljna da urede sva pitanja koja su se do sada javljala kao sporna, da obezbede ravnopravnost partija, koalicija i grupa građana a pogotovo ne da obezbede da građani tokom izbora dobiju od medija nešto više od prenošenja neproverljivih obećanja, optužbi i ocena. I javni servisi i privatni mediji moraju da obezbede oglašavanje ali i emitovanje drugih vrsta programa pod jednakim uslovima svim učesnicima na izborima. Međutim, u realizaciji ovog načela mogu se javiti brojne dileme zato što pravila nisu dovoljno jasna. Usled toga, mediji i političari mogu lako da ugroze proklamovana načela, a da utvrđivanje povrede previše zavisi od slobodne ocene članova Saveta REM.

Na osnovu Pravilnika koji je REM doneo leta 2015. godine (a mediji pogrešno prethodnih sedmica pogrešno preneli da je reč o novim pravilima i “zabrani” zakupljenih termina) „zakupljeni termini“, iako nisu formalno zabranjeni, moraće da se uklope u maksimalno dopušteno vreme za emitovanje reklama (12, odnosno 6 minuta u jednom satu), usled čega će interesovanje za ovaj vid reklamiranja sigurno znatno opasti. Ovo su poslednji izbori na kojima se primenjuje stari Zakon o oglašavanju. Novi počinje da se primenjuje od maja ove 2016, ali to neće doneti bitne pomake, zato što je zakonodavac ponovo propustio da detaljnije uredi državno i političko oglašavanje.

Celu analizu možete preuzeti sa sajta TS.

PODELI

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here